Contact


Voor het stellen van een vraag of het maken van een afspraak, kun je me appen, bellen, mailen of hieronder het contactformulier invullen. Spreek gerust m'n voicemail in. Het kan gebeuren dat ik niet meteen reageer, maar ik zal altijd wat van me laten horen. 
Bij acute problemen kun je het beste contact opnemen met jouw huisarts. 

Google Maps inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Google Maps cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Gegevens

Kvk-nummer: 73479659
Lid van de beroepsvereniging: NFG
e- mail: [email protected]
Mobiel: +31(0)6-57710646 

Adres

HaptoNoor
De Schering, 
Scheeringlaan 2, 
4001 WJ Tiel

Tarieven

Een sessie van 45 minuten bedraagt (per 01-03-2024) €90,00, dit geldt ook voor een kennismakingsgesprek.


Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

Tarieven

Een sessie haptotherapie bedraagt (per 01-03-2024) 90 euro, dit geldt ook voor een kennismakingsgesprek.
Haptotherapie wordt bij aanvullende verzekeringen (gedeeltelijk) vergoed. Raadpleeg hiervoor je zorgverzekeraar of kijk voor meer informatie voor 2024
Ik ben geregistreerd als Haptotherapeut bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (registratienummer 9500). Ook ben ik ingeschreven in het AGB register ( AGB code praktijk 90071017 | AGB code behandelaar 90112351 ).

Als NFG therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving WKKGGZ, die vanaf januari 2017 van kracht is. Via het RBCZ-register  (licentienummer 200446R) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ). 

Afzeggen

Kosteloos afzeggen of verplaatsen van je afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Als je de behandeling binnen 24 uur vóór je afspraak afzegt, dan wordt deze in principe in rekening gebracht.

Privacy

Als behandelaar bij HaptoNoor hecht ik veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de cliënten. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) om van jou een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Je mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Je hebt het recht jouw dossier in te zien. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van jouw gegevens zal ik je eerst informeren en hiervoor expliciet jouw toestemming vragen. De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:


  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • In geval van waarneming, tijdens mijn afwezigheid of ziekte, alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie of deskundigheidsbevordering.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van jou de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens en geboortedatum van de verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur, de datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling

Noor Folmer
De Schering, Scheeringlaan 2, 
4001 WJ Tiel
06-577 106 46
[email protected]