Haptotherapie voor kinderen


Kinderhaptotherapie

Kinderen denken niet na over wat ze voelen, ze leven nog heel dicht bij hun gevoel. Hun emoties zijn goed zichtbaar in houding, spel en creativiteit. Het is voelbaar en zichtbaar als er bij kinderen iets in de weg zit om te zijn wie ze in hun wezen zijn. Ze vertellen met hun houding, beweging en gebaren hoe het met ze is, hoe ze zich voelen.

Hoewel kinderen dicht bij hun gevoel staan, kunnen zij niet altijd woorden geven aan hun gevoelens. Als kinderen met hun gevoelens worstelen reageren ze primair en gaan ze ander gedrag vertonen. Ondanks de natuurlijke drang van kinderen zich te ontwikkelen, kan de ontwikkeling dan vastlopen. Ze kunnen zich gaan afsluiten, verharden, contact gaan vermijden, last krijgen van slecht slapen, angstig, boos, druk, somber of verdrietig worden.

Haptotherapie voor kinderen biedt veel mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Haptotherapie gaat over voelen; voelen met je lijf en er betekenis aan geven met je hoofd en hart. In een speelse en veilige omgeving kunnen kinderen door middel van oefeningen, gesprekjes en aanraking, voelen en ervaren wie ze zijn. Het aanraken is een belangrijk onderdeel van de haptotherapie, een liefdevolle, goede aanraking is een sleutel om het basisvertrouwen en de veiligheid aan te reiken. Tijdens de sessies gaan kinderen hun eigen vermogens onderzoeken en ze ontdekken wat ze nog meer in huis hebben om weer beter in balans te komen. Ze worden wakker in hun eigen lichaam en het “lekker in je vel zitten” wordt weer door hun lijf herkend.

De begeleiding doe ik graag samen met jullie als ouder. Zo kun je ervaren wat je kind nodig heeft om weer beter in zijn vel te zitten en wat je als ouder nodig hebt om je kind hierin tegemoet te komen.

In de 15 jaar dat ik nu met kinderen werk, heb ik gemerkt dat vooral het werken vanuit verbinding de ontwikkeling op gang brengt. Zo kunnen we, vanuit verbinding, samen op weg gaan. 

Haptotherapie voor kinderen kan helpen bij:

- pesten

- slaapproblemen
- woede-uitbarstingen
- somberheid
- angstig zijn
- onzekerheid
- teruggetrokkenheid
- moeilijk grenzen kunnen aangeven
- hechtingsproblemen
- gedragsproblemen
- disbalans
- thuis en op school ander gedrag vertonen
- enzovoorts 

Noor Folmer

De Schering, Scheeringlaan 2, 
4001 WJ Tiel

06-577 106 46

[email protected]